Bostrom over Superintelligentie op ZDF (Engels)

Nieuw, kort en helder interview met Nick Bostrom, autuer van Superintelligentie

Interview Daniel Dennett

Tegenlicht van de VPRO heeft een goed en belangrijk interview met Daniel Dennett, een van de belangrijkste filosofen van deze tijd. Dennett ziet de mens als robots, bestaande uit robots, die bestaan uit robots, die bestaan uit nanorobots. 

Er vindt een moderne vorm van evolutie plaats op het gebied van de technologie. 

Dit interview schetst een uitgebalanceerde en rijpe mens- en wereldopvatting. 

Belangrijk debat

Belangrijke bijdragen aan een belangrijk debat over robots en KI

Gaat een superintelligentie onze beschaving vernietigen?

Scientias geeft VIJF STERREN aan boek Bostrom:

 

Dit is het eerste boek dat wij op Scientias.nl belonen met vijf sterren. Waarom? Het boek begint laagdrempelig, waardoor de lezer langzaam wordt meegenomen in de wereld van kunstmatige intelligentie. Enorm prettig is het feit dat Bostrom objectief blijft: hij lijkt – op basis van zijn boek – geen fervente voor- of tegenstander van superintelligentie. Tenslotte is het een heerlijk dikke pil (355 pagina’s) met voldoende verdieping, zelfs voor experts op het gebied van superintelligentie. Het boek eindigt met een bronvermelding die 80 pagina’s (!!) beslaat. Dit is Bostroms levenswerk. Uitstekend!

Sigmund over Superintelligentie