Margot van Mulken

Margot van Mulken is hoogleraar Internationale Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij doet onderzoek naar het effect van stijl en cultuur in persuasieve communicatie. Ze is in het bijzonder geïnteresseerd in de werking van visuele metaforen in reclame-uitingen, in het effect van woordspelingen op begrip, waardering en beklijving, de werking van ironie en het effect van taalintensiteit. Bovendien bestudeert zij de effecten van verschillen in communicatiestijlen op succesvolle en minder succesvolle interculturele contacten.

Artikelen