Kees Machielse

Kees Machielse (1960) is als lector Transitie van de Haven werkzaam bij het kenniscentrum Mainport Innovation van de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is hij eigenaar van Sinik bv, bureau voor strategie en trendanalyse. Het werken op de scheidslijnen tussen vakgebieden en het vertalen van toekomstbeelden naar het heden staan centraal in zijn werkzame leven (o.a. TNO, gemeente Rotterdam, A2 stAdsAdviseur).

Artikelen