Waterstof meten zonder het milieu te belasten

In een Europees project, met partijen uit een vijftal landen, werd ’s werelds kleinste hybride waterstofsensor ontwikkeld.

Waterstof is een belangrijke brandstof bij het verduurzamen van vervoer en verwarmingssystemen voor kassen en industriële huisvesting. Zoals alle brandstoffen is ook het gebruik van waterstof met de nodige veiligheidseisen omkleed. Analoog aan aardgas kan het gas ontsnappen en dat kan weer leiden tot brandgevaar. Met behulp van de sensor kunnen deze nadelen grotendeels ondervangen worden; de sensor is in staat om vroegtijdig lekkages waar te nemen, al lang voordat daadwerkelijk gevaar optreedt.


De in het project ontwikkelde sensor is niet groter dan 2x2x2 millimeter. Het systeem heeft met de aanwezigheid van zonnecellen z’n eigen energievoorziening aan boord en bevat daarnaast systemen voor het bemonsteren van de lucht, de dataverwerking, het energiemanagement en de draadloze communicatie van de data naar de omgeving. Het systeem is hierdoor volledig autonoom en kan jarenlang zonder menselijke interactie zijn functie vervullen.
De Nederlandse partijen zijn de Universiteit Wageningen, het bedrijf Nanosens en de Hogeschool Utrecht. Samen speelden ze een leidende rol bij de totstandkoming van de sensor. Bij de universiteit en het bedrijf werd de zeer gevoelige sensormodule ontwikkeld die met behulp van palladium nanowires in staat is om de benodigde gevoeligheid te realiseren. De Hogeschool heeft de integratie van de module verzorgd. Hierbij werd het gebruik van lijm of andere chemicaliën vermeden. In combinatie met de juiste materiaalkeuze en het ontbreken van een batterij maakt dit de sensor ook nog eens volledig biologisch afbreekbaar en dus milieuvriendelijk.

 

 

Erik Puik (1964) is onderzoeker met ervaring op het gebied van inkjetprinters, mobiele telefonie en sensors voor auto’s en medische systemen. Met een industriële achtergrond beoogt hij nieuwe ideeën snel en efficiënt naar de markt te brengen. Sinds 2006 is hij lector Microsystemen aan de Hogeschool Utrecht. Samen met studenten richt hij zich op het bevorderen van een duurzamere omgeving door hoogwaardige technologie toe te passen in innovatieve producten.