Rijkstraineeprogramma 45+

Duizenden jonge talenten melden zich elk jaar aan voor de diverse traineeprogramma’s van gemeenten, provincies en de rijksoverheid. De overheid probeert met deze programma’s het personeelsbestand te verjongen. Want, zo is de redenering, jongeren hebben een frisse blik. Maar waarom eigenlijk? Heeft iemand van 45 jaar geen frisse blik meer? Deze mensen met ruim 20 jaar ervaring bij bedrijven of kennisinstellingen hebben een schat aan kennis, ervaring en netwerken, en kunnen heel fris van buiten naar binnen kijken. Hun begrip van en netwerk bij bedrijven en kennisinstellingen kan een enorme impuls voor de overheid betekenen.

Het is alom bekend dat mensen tot op steeds hogere leeftijd zullen moeten doorwerken. Het is ook bekend dat het voor oudere mensen die hun baan kwijt raken heel lastig is om een nieuwe baan te vinden. Een carrièreswitch is voor 45-plussers bijna onmogelijk. Het systeem in Nederland is er daarom op gericht oudere werknemers te beschermen en te voorkomen dat zij hun baan verliezen. Oudere werknemers blijven dus op hun plek zitten; voor degenen die toch weg moeten of willen is alleen het zelfstandig ondernemerschap nog een alternatief. Het gebrek aan arbeidsmobiliteit van ouderen wordt een groot sociaal probleem. Er moet iets gebeuren.

Het is begrijpelijk dat overheden via traineeprogramma’s nieuw talent in de organisatie willen aantrekken. Maar waarom alleen jong talent? Moet de overheid niet de boodschap uitdragen dat het ook loont om in ouder talent te investeren? Het ultieme signaal kan komen van het starten van traineeprogramma’s gericht op talenten vanaf 45 jaar. Gericht op mensen met een carrière bij bedrijven of kennisinstellingen die toe zijn aan een nieuwe stap. CDA-kamerlid Van Hijum opperde in juni 2012 al het idee om een Rijkstraineeprogramma voor ouderen te starten. In april dit jaar verwierp de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit idee en verwees naar de reeds bestaande mogelijkheid van proefplaatsingen. Dat is op zich een prachtig instrument, maar niet bepaald gericht op de doelgroep van traineeprogramma’s. Het gaat er hier bovendien niet om dat werkloze ouderen een baan krijgen, maar het gaat om het signaal dat de overheid afgeeft en dat navolging verdient bij andere organisaties.

Overheid, geef gewoon het goede voorbeeld! Laat zien dat het ook loont om te investeren in 45+ talent. Ook deze mensen bieden een frisse blik. Verrijk de overheid en draag hiermee tegelijk bij aan de oplossing van het probleem rond de arbeidsmobiliteit van ouderen.

 

 

 

Marcel Kleijn werkt sinds 2010 als senior raadsmedewerker bij de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). Hij is daar verantwoordelijk voor diverse adviezen over innovatie- en ondernemerschapsbeleid. Hij studeerde mathematische besliskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde daar in 1998 op het gebied van logistiek en voorraadtheorie. Van 2003-2010 werkte hij als innovatieonderzoeker bij RVO (voorheen SenterNovem).