Reverse vending machine

Het idee is niet eens uit 2014, maar het werd in september van dit jaar weer groot in het nieuws gezet (http://english.cntv.cn/2014/ 09/21/VIDE1411276563132182.shtml). Tot die tijd circuleerden de berichten wel op vele Chinese en Westerse (milieu) websites, maar het is eigenlijk te mooi om een groot publiek te onthouden. Het is een machine waar je lege plastic drinkflesjes ingooit die vervolgens krediet zet op je OV-kaart of je beltegoed geeft: een reverse vending machine. Op deze manier stimuleer je niet alleen het hergebruik van plastic en draag je bij aan het schoonhouden van de openbare ruimte, je financiert ook nog eens je eigen openbaarvervoer of mobiel belgebruik. Waar in het Nederlandse straatbeeld steeds meer containers opdoemen voor plasticafval, is deze optie er zeker een die niet vergeten mag worden.

Eind 2012 werd op het Shaoyaoju-station van de Beijingse metrolijn 10 (die ongeveer het tracé volgt van de Derde Ring-weg) de eerste van in totaal 3000 geplande automaten geïn-stalleerd. Overige plaatsen waar dergelijke machines effectief ingezet zouden kunnen worden, zijn winkelcentra, scholen en bushaltes. Inmiddels zijn er 400 machines in werking, en men streeft naar een totaal van 5000 automaten in 2016.

Het systeem werkt kinderlijk eenvoudig: na inworp van een plastic waterfles(je) volgt na ongeveer twintig seconden de creditering van de metrokaart of het beltegoed. Er worden drie formaten gehanteerd (0,5 liter en kleiner; 0,5-1,2 liter; 1,2 liter en groter) waarvoor bedragen van vijf tot 15 Chinese cent (€ 0,006 tot € 0,02) worden uitgekeerd. Een metrorit kost 2 yuan (€ 0,25). In de automaat worden de flesjes samenge-perst en op kleur gesorteerd. Het apparaat werd ontwikkeld door Incom, een staatsbedrijf dat zich bezighoudt met het terugwinnen van grondstoffen. Een machine waar je softdrink-blikjes in kan gooien om je OV-kaart op te laden is al enige tijd in ontwikkeling.

De eerste reacties op het apparaat waren meestal positief, al vonden veel mensen de twintig seconden wachttijd te lang; toch werd er na de introductie in 2012 nog maar weinig over de machine vernomen. Gelukkig heeft het plan nu een nieuwe impuls gekregen. Laten ook wij zowel het idee als het appa-raat overnemen (het is hier verkrijgbaar: http://incomrecycle.en.alibaba.com/), ook al slaat het maar een deukje in de plasticafvalberg!

 

 

Stefan Landsberger onderzoekt de Chinese stedelijke consumentencultuur en samenleving, politieke communicatie en media, in het bijzonder televisie. Landsberger, bijzonder hoogleraar Cultuur van het hedendaagse China (UvA) en hoofddocent Contemporaine Chinese geschiedenis en samenleving (Universiteit Leiden), beschikt over één van de grootste privécollecties Chinese propaganda posters buiten China; deze is grotendeels beschikbaar op: http://chineseposters.net.