Nederland moet slim exporteren

Recente cijfers rond de exportprestatie van Nederland laten zien dat de export een minder grote banenmotor is dan voorheen. Daar kunnen verschillende redenen voor gegeven worden, maar welke die ook moge zijn, het is urgent om eens goed over de toekomst van onze export na te denken. Om als land relevant op het wereldtoneel te blijven, moeten we Nederland profileren als ICT-kennishub en met name als het land dat goed is in het toepassen van die kennis.

Als klein en dichtbevolkt land, hebben wij er alle baat bij om met name de randsteden slimmer in te richten als het bijvoorbeeld om logistiek, veiligheid en het gebruik van schaarse middelen zoals energie en water gaat. Daarbij speelt ICT een essentiële rol en de betrokkenheid van heel veel verschillende stakeholders, variërend van de lokale overheid tot energiebedrijven, openbaarvervoersbedrijven, waternet en vele lokale ondernemers en andere spelers. Aangezien het om een uiteenlopend palet van belanghebbenden gaat, is het des te moeilijker om alle kikkers in de kar te houden om de Randstad leefbaarder, veiliger, schoner, zuiniger en daarmee meer toegerust op de toekomst te laten zijn met ICT als drager voor deze vooruitgang.

Zoals we indertijd slim van water land hebben gemaakt en meester zijn geworden in het ‘managen’ van water, de relevante belanghebbenden om de tafel hebben gekregen en ons gezamenlijk wereldwijd op dit terrein op de kaart hebben gezet, zo kunnen wij ook nu weer van de nood (dichtbevolkt) een deugd (exportpotentieel) maken. Nederland als kennishub voor het slim inrichten van onze randsteden. Als we in staat zijn de regie vanuit de overheid samen met bedrijven in handen te nemen om de Randstad slim te organiseren dan hebben we een prachtig exportproduct. Nederland kan en moet de kennis die hiermee gepaard gaat clusteren en slim exporteren.

 

Prof. dr. Désirée van Gorp is werkzaam aan de Nyenrode Business Universiteit als professor International Business Strategy en Associate Dean of Degree Programs.