Klimaatslimme landbouw

In verschillende IPCC-rapporten stond het eenvoudige feit vermeld dat landbouw een van de belangrijkste bijdragers is van de uitstoot van broeikasgas. Dat heeft het onderzoek naar en de ontwikkeling van productievere en “schonere” land-bouwsystemen gestimuleerd (“schoner” in de betekenis van efficiënter en doelmatiger wat de uitstoot betreft).

Het concept van de klimaatslimme landbouw is in 2011 gelanceerd op een conferentie van beleidsmakers in Den Haag en is een jaar later operationeel gemaakt op een conferentie in Wageningen. Er was veel werk nodig om landbouwsystemen te ontwikkelen die aan de verwachtingen en eisen voldoen, maar het is gelukt. De successen werden bevestigd, uitgebreid en versterkt in conferenties in Vietnam, Davies en Johannesburg en beleefden in september 2014 een hoogtepunt tijdens de VN-top in New York.

De bedoelingen van klimaatslimme landbouw werden in brede kring geaccepteerd en de behoefte om productieve landbouwsystemen te ontwikkelen die minder belastend voor het milieu zijn, werd algemeen erkend. Het concept van klimaatslimme landbouw werd als een oplossing gezien. Er zijn al meer dan 60 voorbeelden van klimaatslimme landbouwsystemen bekend.

In één van de meest intensieve landbouwsystemen, de verbouwing van groenten in Nederlandse kassen, werden energieneutrale en CO2–afvangende systemen ontwikkeld en toegepast. In rijstveldsystemen werd ureum als meststof diep in de bodem aangebracht, waardoor de uitstoot van methaan en stikstofoxiden substantieel verminderde.

Ons gezamenlijke belang, de bereidheid om mee te werken en de stimulerende voorbeelden zorgden ervoor dat de Wageningse onderzoekers heel actief waren bij het ontwikkelen van veel klimaatslimme landbouwsystemen. Hun resultaten zijn indrukwekkend en de uitvoering, acceptatie en brede toepassing ervan laten zien dat een probleem als de uitstoot van broeikasgas geleid heeft tot productievere en klimaatpositieve systemen.

 

Prof. Rudy Rabbinge is agronoom, politicus en hoogleraar aan de Wageningen Universiteit. Rabbinge is lid van Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen. Deze is bedoeld om het kabinet suggesties te bieden voor het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit op de langere termijn. Ook is hij lid van de Adviescommissie Geodata for Agriculture and Water facility 2013-2014.