Kleurrijk vakwerk

Sinds een aantal jaren wordt door de Stichting Regiobranding geprobeerd het regiomerk Zuid-Limburg op de kaart te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat mijn idee hieraan een bijdrage kan leveren. Het moet resulteren in een uniek imago voor de regio, dat berust op oude culturele waarden en een bestaande infrastructuur, waaraan letterlijk een nieuwe invulling wordt gegeven.

Nergens in Nederland zijn er zoveel lieflijke gehuchten in vakwerkstijl als in Zuid-Limburg. Er staan nog vakwerkhuizen uit de late Middeleeuwen. Destijds was het goedkoop om muren van stro en leem te maken. En het isoleerde goed. Maar eerst moest de vakman zorgen voor een geraamte. Dit vakwerk betrof meestal een skelet van eikenhout. Door de natuurlijke materialen pasten de vakwerkhuizen perfect in het landschap. Later veranderde dit heel drastisch. De wanden werden wit gemaakt. Nog weer later werden ook de balken wit gekalkt. Daarna maakte men de balken zwart In navolging van de aangrenzende Eifel. Dat is op een enkele schuchtere blauwe voordeur en wat luiken na altijd zo gebleven. De zwart-witte huizen mogen prachtige plaatjes hebben opgeleverd in de tijd van de zwart-wit fotografie, in het huidige tijdsgewricht van somberheid en angst is het tijd voor wat meer kleur.

Vakwerkhuizen vormen een samenspel van lijnen en vlakken, net zoals de composities van Piet Mondriaan. Dat is niet vreemd want tegenover de woning van de jonge Mondriaan in Winterswijk stond het in vakwerk opgetrokken Wevershuis. Het lijnen- en vlakkenspel daarvan heeft Piet waarschijnlijk geïnspireerd tot de Victory Boogie Woogie en talrijke andere composities in rood, geel en blauw. Wanneer Zuid-Limburg nu ook kleur bekent en het Mondriaan gekleurde vakwerk stimuleert zal de toeristische infrastructuur een flinke impuls krijgen.

Om de huiseigenaren over de streep te trekken kunnen de gemeenten het beste de onroerendezaakbelasting voor Mondriaanhuizen afschaffen. Het verlies aan inkomsten kan gemakkelijk gecompenseerd worden met de extra inkomsten van de talloze toeristen die iedere zomer de tot Mondriaanroute omgedoopte Mergellandroute met de fiets of de auto komen afleggen en blijven overnachten, om zich ook de volgende dag te kunnen vergapen aan zoveel fraais. In de herfst zullen de vakwerkhuizen iedereen vrolijk maken. In de winter zullen ze prachtig afsteken tegen de sneeuw. Het groene voorjaar zal er nog spectaculairder door gekleurd worden. De qua route aangepaste Amstel Gold Race zal miljoenen kijkers aan de buis gekluisterd houden om zich te vergapen aan dit unieke schouwspel.

 

 

 

Joep Geraedts (1948) studeerde biologie in Nijmegen en promoveerde in Leiden. Van 1982 tot 2013 was hij hoogleraar genetica en celbiologie (Universiteit Maastricht) en hoofd van de afdeling Klinische Genetica (Maastricht Universitair Medisch Centrum). In de laatste functie was hij oprichter van het enige Nederlandse centrum voor Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (embryoselectie).