Greening by ICT

Twee belangrijke maatschappelijke trends zijn duurzaamheid en ICT. De combinatie van beide versterkt elkaar. Daarom is Greening by ICT het beste idee van 2014.
Een groeiend aantal duurzaamheidsinitiatieven maakt gebruik van ICT. Of het nu een website, een app of een sensor is, het zijn allemaal manieren om via ICT duurzaamheid te bevorderen. Het einde van deze ontwikkeling is nog lang niet in zicht. Binnen ons Utrechtse kenniscluster is daarom Greening by ICT een hoofdthema.
Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van sensortechnologie. Hiermee kunnen we allerlei ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld energie, water, temperatuur en vervuiling meten en vervolgens interpreteren. Zo kunnen we de toestand van het milieu in de tijd exact monitoren en op basis daarvan de juiste maatregelen nemen.
Een vergelijkbare ICT-toepassing is het opslaan van allerlei gegevens op duurzaamheidsgebied in databanken. Door deze gegevens met elkaar in verband te brengen, kunnen we bijvoorbeeld
een beeld krijgen van het metabolisme van steden en op basis daarvan verbeteringen op het gebied van milieu en gezondheid voorstellen. Meten is weten!
ICT biedt ook andere mogelijkheden. Via het web kunnen we nieuwe diensten aanbieden en de deeleconomie vergemakkelijken. Wie kent niet de websites waar je een auto of andere producten met elkaar kunt delen en bedrijven die producten willen leasen in plaats van verkopen. Met behulp van het web wordt dit allemaal gemakkelijker.
Ditzelfde geldt voor allerlei handige apps die ons informatie verschaffen over bijvoorbeeld de kwaliteit van producten. Een goed voorbeeld is de app ‘Beat the microbead’ van de Plastic Soup Foundation. Deze app verschaft de consument inzicht of een bepaald cosmeticaproduct (zoals een scrub) kleine plastic deeltjes bevat. Deze app is razendsnel de wereld overgegaan en een zeer effectief instrument gebleken om plastic deeltjes uit cosmeticaproducten te krijgen.
Via het web kunnen mensen ook virtuele community’s vormen op het gebied van duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is de Nederlandse organisatie NUDGE. Deze non-profitorganisatie nodigt mensen uit Nudger te worden en dit kenbaar te maken op een virtuele kaart van Nederland. Mensen kunnen elkaar digitaal uitnodigen om mee te doen aan een bepaald initiatief in hun eigen omgeving, bijvoorbeeld het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen of het opzetten van een stadsboerderij. Alle afzonderlijke nudges – klein duwtjes – vormen samen één grote nudge.
ICT is natuurlijk ook cruciaal om productieprocessen nauwkeurig af te stellen en daardoor energie en grondstoffen te besparen. En tevens om fysieke mobiliteit te vervangen door digitale communicatie, zoals videoconferencing.
Toegegeven: Greening by ICT leidt wel tot meer energieverbruik. Dus energieverbruik minimaliseren in datacentra en door onszelf is wel een vereiste. Anders wordt het Greedy by ICT.
 
 
 
Jacqueline Cramer, directeur Utrecht Sustainability Institute.