GoodHout: ‘verbazend spul’ van kokosnootbolster

In Indonesië worden kokosnootschalen door boeren als waardeloos restproduct verbrand. Silvia ten Houten kan echter van deze kokosnootschalen een houtcomposiet, zoals MDF, maken. Alleen is haar composiet sterker, harder, heeft het een tweeëneenhalf keer grotere schroeftrekkracht en een brandvertraging die vergelijkbaar is met die van speciaal daarvoor behandeld hout. Een leraar aan het Rotterdamse Hout- en Meubileringscollege noemde het ‘spul met verbazende eigenschappen’.

De uit Nieuw-Zeeland afkomstige Silvia ten Houten won in juli met dit idee het LaunchLab van de TU Delft incubator YES!Delft, waarin beginnende start-ups verkennen of er een markt is voor hun nieuwe technologie. Juryvoorzitter Wouter Kok van installatiebedrijf Deerns is erg enthousiast: “Het product biedt een antwoord op een sociaal vraagstuk, is duurzaam en heeft grote economische potentie. Als ze het in productie weet te krijgen, is het een interessant product voor ons als installatiebedrijf.”

Het proces om het composiet te maken, is de uitkomst van onderzoek door de Universiteit Wageningen van bijna tien jaar geleden, dat nooit is gecommercialiseerd. “Ik denk dat het z’n tijd wat vooruit was. Sociaal ondernemerschap en duurzaamheid zijn nu, tien jaar later, veel gangbaarder,” aldus Ten Houten. Het proces voor het maken van het composiet kwam ze op het spoor toen ze aan het verkennen was hoe ze een onderneming op zou kunnen zetten in of vanuit Indonesië, waar ze in haar kinderjaren woonde.

Een nog te nemen horde is de technologie verder ontwikkelen en opschalen zodat deze geschikt is voor industriële productie. Dus is Ten Houten, die zelf International business studeerde in Maastricht, nu bezig een procestechnoloog of materiaalkundige aan boord van haar start-up GoodHout te krijgen. En dan? “Een investeerder vinden om zo snel mogelijk de eerste productiesamples te laten maken en dan de productie opschalen,” zegt Ten Houten.

Ten Houten is niet bang de situatie in Indonesië negatief te beïnvloeden als haar product een succes mocht worden: “In Indonesië wordt kokosnootbolster hoofdzakelijk verbrand, in tegenstelling tot in India en Sri Lanka, waar er touw, matrassen en netten van worden gemaakt. Ik zou Indonesische boeren een extra verdienste kunnen bieden en de uitstoot als gevolg van verbranding verminderen.” Dat spreekt haar aan. Maar er moet ook gewoon winst gemaakt gaan worden. “Natuurlijk, anders verspil je je tijd.”

 

Jasper Kuijk is universitair docent gebruiksgerichte innovatie aan de TU Delft. Met zijn tweede programma Schoon Schip vestigde Jasper van Kuijk in 2013 definitief zijn naam als talentvolle nieuwkomer in cabaretland. Van Kuijk ontving in 2014 het Stijgend Applaus Stipendium en won in 2010 zowel de jury- als de publieksprijs tijdens Cameretten. Hij heeft een maandelijkse column voor De Ingenieur en schreef een serie columns over mens-product interactie voor nrc.next.