Future Ideas en CHAT

Het beste idee van 2014 is lastig op te schrijven wanneer je je ogen en oren openhoudt. In de tsunami van informatie die over ons heen spoelt zitten namelijk duizenden goede en honderden heel goede ideeën. Maar veel kennis blijft besloten binnen de muren van academia en komt niet naar buiten. Al heel lang kijk ik naar de weg die onderzoek en informatie aflegt naar de buitenwereld. De weg van een idee via ontdekking, naar een concept, uitmondend in een goed uitgevoerd plan dat moet leiden tot een nieuw product of dienst is geen eenvoudige opgave. En, een idee is nooit beter dan zijn uitvoering. De route is bezaaid met valkuilen, barrières en ongelovige mensen. Veel goede voornemens sneuvelen dan ook in de innovatie Valley of Death. Digitalisering van kennis en informatie kan en moet dit proces versnellen en verbeteren.

Dus vertaal ik de vraag naar het beste idee van 2014 naar de volgende vraag: welk idee is in 2014 uitgevoerd dat een oplossing biedt voor dit probleem en waar kunnen we het etiket “het beste van 2014” aan hangen? Voor mij zijn dat twee initiatieven waar ik zelf bij betrokken ben en/of ben geweest. Zo noem ik als eerste beste idee van 2014 Future Ideas (http://www.futureideas.eu). Gestart in 2012 als een wedstrijd voor de beste afstudeerscripties heeft het zich snel verder ontwikkeld. In 2014 brengt Future Ideas onderzoekers en innovators uit de hele wereld (virtueel) bij elkaar en stimuleert zo het denken in en voor de toekomst. Future Ideas is een internationaal platform voor het delen van kennis en ideeën. Zo wordt er een brug over de vallei gebouwd.

In 2013 ontstond een ander belangrijk idee dat in 2014 leidde tot een belangrijk initiatief, een initiatief dat het onderzoek in de geesteswetenschappen op een nieuw niveau zal brengen. Net zoals in andere wetenschappen worstelen de wetenschappers in deze discipline met veel, dikwijls ongestructureerde data. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen bundelt in de komende jaren haar onderzoek op het gebied van taal- en letterkunde, geschiedenis (inclusief archeologie en kunstgeschiedenis), filosofie, religiewetenschap, muziekwetenschap, filmwetenschap en mediastudies. De schaalgrootte van de nieuwe configuratie is erop gericht een intensieve en duurzame samenwerking aan te gaan met het bedrijfsleven (IBM in het bijzonder), de twee Amsterdamse universiteiten en de stad Amsterdam, inclusief zijn culturele infrastructuur. Het einddoel is CHAT, Centre for Humanities and Technology, dat als magneet zal gaan fungeren voor zowel toponderzoek als ICT-bedrijvigheid en de creatieve industrie. Het kan niet anders dan dat de wegen van Future Ideas en CHAT elkaar in de nabije toekomst zullen kruisen. Dat wordt dan het beste idee van 2016.

 

Peter van Gorsel (Rotterdam 1948) is uitgever van IP: informatie professional en VIPDoc. Hij was vormgever, boekhandelaar, nationaal en internationaal uitgever. In zijn laatste baan was hij opleider aan de Hogeschool van Amsterdam in het domein MCI, Media, Creatie en Informatie. Sinds maart 2012 is hij gevestigd als zelfstandig ondernemer met zijn eigen bedrijf Serendip.