De Startersbeurs: een nieuw instrument voor werkzoekende jongeren

In april 2013 is de Startersbeurs gelanceerd in de gemeente Tilburg: een werkervaringsregeling voor werkzoekende jongeren gedurende zes maanden. Het initiatief vloeit voort uit de zorg om de oplopende jeugdwerkloosheid. Doel is het doorbreken van de vicieuze cirkel: geen werkervaring – geen baan –geen werkervaring etc. De competenties van de jongeren worden aan het begin en eind van de werkervaringsperiode gemeten. De beurs levert de jongeren 500 euro per maand op, waarvan de leerbedrijven 100 euro betalen de gemeenten 400 euro. De gehele procedure voor aanmelden en inzetten van de beurs verloopt digitaal via http://www.startersbeurs.nu

De Startersbeurs is een plan van Tilburg University, ontwikkeld met de jongerenvakbonden FNV en CNV, de gemeente Tilburg en het bedrijf Funding Groep. Het instrument heeft vervolgens een snelle groei doorgemaakt. Inmiddels staat het aantal deelnemers op meer dan 1500 jongeren in zo’n 150 gemeenten. Gebaseerd op de ervaringen van 258 deelnemers is een eerste evaluatie van de Startersbeurs uitgevoerd door onderzoeksinstituut ReflecT van Tilburg University.

Onder de deelnemers waren de meest gehoorde motieven voor deelname: “het opdoen van werkervaring”, “het opdoen van kennis en vaardigheden”, “aan een baan komen”, en “het opbouwen en uitbreiden van het professionele netwerk”. Het onderzoek wijst uit dat meer dan de helft (52.3%) van deze deelnemers betaald werk heeft gevonden tijdens het traject of binnen een maand na afronding van de. Ruim een derde (36.7%) van de deelnemers die werk vindt krijgt een contract aangeboden bij het leerbedrijf zelf. Bevraagd naar de mate waarin het gevonden werk aansluit bij de opleidingsrichting geeft 59.6% aan dat hier sprake is van een goede aansluiting.

Ruim driekwart (76.9%) van de deelnemers geeft aan dat het werk past bij het niveau van hun opleiding.

Geconcludeerd kan worden dat gemiddeld alle deelnemers gedurende de Starterbeurs-periode hun competenties verbeteren. Deelnemers geven verder aan uitgedaagd te zijn en tevreden te zijn met: de werkzaamheden, hetgeen zij geleerd hebben en de opgedane contacten. De Startersbeurs heeft hen geholpen een betere positie op de arbeidsmarkt te krijgen (gemiddelde waardering van 7,1; deelnemers die werk hebben gevonden 7,8). Driekwart van de deelnemers die werk vonden, geven aan dat specifiek de opgedane relevante werkervaring een positieve bijdrage heeft geleverd aan het vinden van werk, gevolgd door het effect van een uitgebreider professioneel netwerk (37,5%) en de opgedane competenties (29.2%).

Voor de Startersbeurs bestaat inmiddels ook elders in Europa belangstelling.

 

Prof.dr. Ton Wilthagen is hoogleraar Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg en directeur van ReflecT: the Research Institute on Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion at Tilburg University . Momenteel is hij tevens voorzitter van de vakgroep Sociaal recht en sociale politiek in Tilburg en gasthoogleraar aan de KU Leuven. Daarnaast is hij voorzitter van de Europese Taskforce Jeugdwerkgelegenheid.
Wilthagen heeft het begrip “flexicurity” ontwikkeld en staat in Europa bekend als “Mr. Flexicurity”. Hij adviseert de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Internationale Arbeidsorganisatie, de Raad van Europa en andere internationale en nationale organisaties over dit onderwerp en over toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid in het algemeen.