Voorwoord 2013

Het is een teken van een ontwikkelde geest om met een gedachte te kunnen spelen zonder die te accepteren.

- Aristoteles

Wat was het beste idee van 2013? Aan 150 wetenschappers, journalisten en kunstenaars werd gevraagd wat zij het beste idee van 2013 vonden, op hun eigen vakgebied of daarbuiten, van henzelf of van een ander, in binnen- of buitenland.

De ingezonden ideeën gaan over politiek, filosofie, mens en maatschappij, innovatie, computers, geschiedenis en toekomst, theorie en praktijk. Soms behandelen ze grote algemene zaken en soms zijn ze concreet en klein. Door de bonte samenstelling ontstaat er een kruisbestuiving van ideeën. 

Sommige ideeën wringen met andere, alle ideeën wringen ergens met de werkelijkheid.

Er ademt een geest van optimisme uit de bijdragen. Er is veel vooruitgang op veel gebieden. Hier en daar klinkt een waarschuwing en wordt een teveel aan verwachtingen getemperd (bij kankeronderzoek en genetica bijvoorbeeld), maar de algemene tendens is duidelijk: de wereld verandert en verandert snel en in de goede richting. De wet van Moore komt vaak voorbij: computers worden steeds sneller, en alles wat met computers werkt, gaat ook steeds sneller. Zonne-energie en duurzaamheid staan hoog op de agenda.

Er wordt veel gedacht in ons taalgebied. Deze bundel laat dat bruisende gedachteleven zien.

Hopelijk zet deze rijke ideeënverzameling u aan tot denken en inspireert ze u om uw eigen ideeën te ontwikkelen en te koesteren of de ideeën van anderen op te pakken en er iets mee te gaan doen.

Als u de bundel leest, opent er zich een wereld aan mogelijkheden.

Veel plezier,

Jos Baijens, uitgever