Van creatie naar acceleratie van nieuwe ondernemingen

Ten opzichte van Zuidoost-Azië en Noord-Amerika blijven grote delen van Europa, inclusief Nederland, sterk achter in economische groei. Sinds begin deze eeuw is er dus veel aandacht voor het stimuleren van ondernemerschap ― via bij voorbeeld fiscale prikkels, financieringsinstrumenten en onderwijs in ondernemerschap. Meer recentelijk zijn er op tal van locaties ookbusiness incubators voor startupcreatie opgezet. Aldus zijn er nu in Europa vele honderden startup evenementen, master classes en startersgebouwen. Helaas hebben al deze maatregelen en initiatieven tot nu toe vrijwel geen enkel economisch effect gesorteerd: de kloof met onder meer India en de VS lijkt onoverbrugbaar.

De verklaring voor deze kloof is eenvoudig. Uit veel onderzoek blijkt dat de meeste nieuwe banen ontstaan vanuit een relatief klein aantal, snel groeiende hightech ondernemingen. Denk aan de eerste tien jaar van ASML, TomTom en Crucell, waarin deze ondernemingen zelf veel nieuwe banen schiepen, maar er vooral enorm veel werkgelegenheidsgroei in hun keten van toeleveranciers was. Van dit type snelgroeiende hightech ondernemingen hebben we er dus veel te weinig in Europa.  

Het is dus erg belangrijk om in dit tijdsgewricht de aandacht van incubatie en creatie naar acceleratie van nieuwe hightech startups te verleggen. Jaar in jaar uit worden op tal van plekken in Nederland vele nieuwe hightech startups ontwikkeld, maar het is nu zaak om in te zetten op groeiversnelling van die startups die hun bestaansrecht bewezen hebben, hun eerste klanten reeds succesvol bedienen en de potentie hebben om naar een nieuw systeembedrijf door te groeien.

Het idee om business accelerators op te zetten die voor deze versnelling kunnen zorgen, is dus van levensbelang voor onze economie. Voorbeelden van dergelijke business accelerators zijn het onlangs gestarte NextOEM programma in de Eindhovense regio en Startupbootcamp Global dat elk jaar in onder meer Amsterdam en Eindhoven bijna honderd bedrijven versnelt. Evenals een incubator, zorgt een business accelerator voor advies en begeleiding door verschillende experts, kantoorruimte en andere faciliteiten. Een belangrijk verschil is de focus: een business accelerator richt zich op jonge hightech ondernemingen met een aantoonbaar groeipotentieel op de internationale markt. Bovendien wordt een business accelerator, in tegenstelling tot een business incubator, veelal direct door private investeerders gefinancierd. Bovenal is een business accelerator zeer selectief: men selecteert een klein aantal ondernemingen (uit soms vele duizenden aanmeldingen) die de startupfase al succesvol hebben doorlopen en nu de sprong naar versnelde groei willen en kunnen maken.