Supply Chain Finance

De economische omstandigheden van de laatste jaren krijgen steeds meer vat op de economische situatie van particulieren, overheid en bedrijven. Ook het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) lijdt sterk onder dalende afzetmarkten en sterk teruglopende financieringsfaciliteiten. Dit is zeer kwalijk als men bedenkt dat wereldwijd in vele studies is aangetoond dat het MKB de motor is van de economie. Het vreemde is dat iedereen, ook politici, hier wel van op de hoogte is, maar dat er geen structureel (lange termijn) beleid wordt opgezet voor deze belangrijke groep van ondernemers en werkgevers. Veelal blijft het bij lapmiddeltjes, zoals subsidies of fiscale regelingen voor investeringen. Lange termijn oplossingen, zoals het verbeteren van het onderwijssysteem van basisschool tot het hoger onderwijs of het opzetten van substantiële investeringsfondsen, worden nauwelijks serieus in gang gezet.

Weer terug naar het MKB. De financiële crisis bij banken heeft er voor gezorgd dat de kredietfaciliteiten voor MKB’ers drastisch verslechterd zijn in de laatste jaren. Banken zitten op hun centen om hun balansen in lijn te krijgen met de verscherpte eisen die door De Nederlandse en Europese centrale banken worden opgelegd. Ondernemers zijn echter ondernemers en zij zullen er alles aan doen om hun bedrijf in stand te houden en te laten groeien. Zo zullen zij op zoek moeten naar innovatieve financieringsmethoden. Crowdfunding wordt vaak genoemd als oplossing, maar in de praktijk valt dit nog zwaar tegen als gevolg van de versnippering van schuldeisers, en door het feit dat de bedragen die met crowdfunding worden opgehaald vaak (te) laag zijn. 

Een idee dat steeds meer lijkt aan te slaan is Supply Chain Finance (SCF). Veel MKB’ers zijn ingebed in een keten van toeleveranciers en klanten. Het succes van een individuele MKB’er hangt dus zeer sterk samen met het succes van de keten(s) waarin dit bedrijf actief is. Zo bezien is er dus vanuit het perspectief van de keten een gezamenlijk (financieel) belang om de verschillende schakels zo sterk mogelijk te laten zijn. Quick wins zijn te behalen door afspraken te maken over het betalingsgedrag binnen een keten, waarbij de sterkste partij in de keten haar kredietstatus kan gebruiken om de zwakkere te helpen. Zo kunnen de kosten van het werkkapitaal voor alle spelers in keten omlaag. Naast deze voor de hand liggende oplossingen zijn er nog veel meer financieringsideeën te bedenken die op basis van de keten opgesteld worden. In Engeland heeft Prime Minister David Cameron vorig jaar Supply Chain Finance omarmd. Laten we dit in Nederland ook doen.