Seculiere partijen met krachtige waarden

Een religie bestaat uit een geloof en een aantal waarden. Die twee elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De meeste overheden zijn seculier, net als het onderwijs, de gezondheidszorg en bedrijven. “Seculier” hoeft niet hetzelfde te betekenen als “afwezigheid van ethische principes”. Ook zonder religie kan een aantal algemene morele principes geldig zijn. Wat is er op tegen als seculiere overheden en organisaties er krachtige waarden op na houden? 

Die vraag vormt de basis van Het beste idee van 2013. Ik hoorde het concept van een seculiere overheid met krachtige waarden het eerst van de Dalai Lama en later las ik het terug in een aantal artikelen van Alain de Botton. Het idee wortelt kennelijk in de tijdgeest. 

Het idee is dat het juist is dat overheden en bedrijven in principe seculier zijn, maar dat het belangrijk is dat juist seculiere partijen krachtige waarden hebben en die uitdragen, en dat niet overlaten aan religies. Een overheid die respect heeft voor alle religies en tegelijk een krachtige beschermer is van menselijke waarden zoals vergevingsgezindheid, veerkracht, hoop, geduld, opoffering, vertrouwen, vriendelijkheid en beleefdheid. Ook scholen en bedrijven zouden zich kunnen baseren op dergelijke waarden. Scholen hebben een warm hart, een koele geest en een heldere toekomst waar pesten geen plaats heeft. Bedrijven hebben de waarde om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Maatschappelijke organisaties dienen vol trots de bevolking. Zulke waarden kunnen ons beschermen tegen hebzucht, kortetermijndenken en religieus extremisme. 

Elke seculiere overheid, elk seculier bedrijf, elk seculier mens kan, ongeacht de diversiteit aan uitgangspunten, een aantal stevige morele principes delen die bijdragen aan geluk en betekenis. Wat een mooi idee!