Positieve psychologie

Hoe zou het zijn als we ons als professionals in de zorg, het onderwijs, werk en politiek niet alleen meer zouden richten op klachten, problemen, symptomen, tekorten en fouten, maar op zelfredzaamheid, op sterke kanten, op talenten, op mogelijkheden, op positieve ervaringen, op aanvaarding van wat gegeven is, op (zelf)compassie, op het maken van keuzes, op individuele behoeftes en waarden, op flexibiliteit, op de toekomst, op hoop, op actie? 

Dat is precies wat er in de positieve psychologie gebeurt. Door het eerste landelijke congres krijgt positieve psychologie voet aan de grond in Nederland. Dat is het beste wat de medische psychologie in 2013 is overkomen. Positieve psychologie bestudeert en bevordert de veerkracht van mensen, zonder de ogen te sluiten voor de pijn en het lijden, zaken die het leven nu eenmaal met zich meebrengt. Na medisch-psychologische en klinisch-psychologische therapieën zijn psychische klachten vaak afgenomen. Maar de veerkracht van mensen bij nieuwe tegenslagen is daarmee nog niet verbeterd. Interventies vanuit de positieve psychologie kunnen daar wel voor zorgen. Zo leren chronische pijnpatiënten hoe ze hun activiteitenniveau kunnen aanpassen aan hun mogelijkheden en ze leren onterechte angstgedachten bij te stellen. Daardoor nemen angst en somberheid vaak af. Wanneer ze zich, vanuit een positief psychologische benadering, ook weer realiseren waar het in hun leven eigenlijk om draait en daarin ook actie ondernemen, voelen ze zich vitaal en zijn ze beter opgewassen tegen de pijn die vroeg op laat weer optreedt.

Positieve psychologie is er niet alleen voor patiënten. Ook professionals krijgen meer plezier in hun werk, voelen zich vitaler en houden het langer vol wanneer het positieve ook weer meedoet.