PILLO

Spel speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van ieder mens. Middels spel leren we onze krachten ontdekken en verkennen we de grenzen van de fysieke wereld. Door spel leren we de wereld begrijpen en leren we onze eigen positie daarin. Spel is bovendien een manier om met elkaar contact te maken en om onze creativiteit te ontplooien. Mensen spelen al zolang we weten, vaak samen met anderen.

Maar de maatschappij is veranderd. De context van spel is verschoven van de achtertuin naar een platte wereld, een digitale wereld. Digitale games  - met de introductie van knopjes en joysticks, fotorealistische grafische weergaven en competitieve elementen, begrenzen dat wat vroeger een open en magische beleving was, toegankelijk voor iedereen. De alomtegenwoordige gamecontroller en de meerderheid van de beschikbare games zijn bijna uitsluitend toegankelijk voor de geoefende gamer. Dit dient niet langer de natuurlijke essentie van spel.

Ook mindervaliden hebben recht op samenspelen zoals u en ik dat kunnen. Maar hiervoor zijn nieuwe toepassingen nodig die de toegankelijkheid van spel vergroten en die tevens aansluiten bij de moderne “digitale” spelbeleving. Daarom is “Pillo” ontwikkeld; een kussen-gamecontroller waarmee iedereen - geestelijk/lichamelijk bekwaam of beperkt, jong of oud - kan samenspelen. Het is een spel waarin twee spelers - ieder met een eigen kussen-controller - samen een virtueel karakter bedienen, de uitdaging aangaan om targets te vangen en obstakels op het scherm te ontwijken.

Pillo is begonnen als project tijdens de opleiding van Ard Jacobs aan de TU Eindhoven. Inmiddels is het idee niet alleen gepubliceerd in het Wall Street Journal maar is het ook genomineerd voor de  “Future of Health Award in 2012”  en heeft Ard met Pillo de “ASML Young Talent Award 2013” binnen gesleept. Het bedrijf houdt zich nu bezig met het vermarkten van de Pillo kussen-controller en het ontwikkelen van games die betrekking hebben op sociale interactie en plezier voor mensen met een uitdagende gezondheidssituatie. Omdat ik geloof dat samenspelen en een gedeelde ervaring juist voor patiënten belangrijk is, vind ik Pillo het beste idee van 2013. Spelen kan nu voor iedereen op een fijne, gevoelige, speelse en sociale manier.