Ouderdom verslaan?

There's no such thing as ageing gracefully. I don't often meet people who want to suffer Alzheimer's disease, or any of the other things that afflict the elderly. Ageing is the accumulation of damage in the body, it is initially harmless, but eventually overwhelms the operation of the human body. 

Aubrey de Grey

“Ouderdom is een onvermijdelijk onderdeel van het leven.” Toch wordt een aanzienlijk deel van het onderzoeksbudget besteed aan ziekten die met name voorkomen bij ouderen, zoals hart- en vaatziekten, kanker en Alzheimer. Ouderdom is niet alleen geassocieerd met deze ziektes, maar is de oorzaak ervan. Desondanks heeft het lang geduurd voordat er serieus ouderdomsonderzoek werd gedaan, wellicht omdat het ‘onderdeel van het leven’ zou zijn en vanwege de complexiteit van dit fenomeen. Nog maar twee decennia geleden werd er nauwelijks onderzoek gedaan naar ouder worden - het beperkte zich tot smeerseltjes of ‘levenselixers’. (Overigens vormen deze nog steeds een enorme markt.) Over twintig jaar zal de helft van de Europese bevolking ouder zijn dan 50 jaar. De toename van ouderdomsgerelateerde ziekten vraagt om meer onderzoek, en de ‘Healthy ageing’-instituten schieten als paddenstoelen uit de grond. 

Waardoor word je ouder? Je kunt het lichaam vergelijken met een machine: door gebruik ontstaat er schade die leidt tot verminderd functioneren. Door deze schade te verminderen met goed onderhoud en door onderdelen te vervangen houdt de machine het langer vol. De kunst is nu om uit te zoeken wat bij ouderdom die schade precies inhoudt en hoe deze te verminderen is.

Een paar manieren waarop dit onderzoek gedaan wordt zijn bijvoorbeeld:

1. Genetisch onderzoek bij proefdieren. Ook simpele organismen zoals de fruitvlieg of de worm (C. Elegans) hebben een beperkte levensduur. Genetische screens in deze organismen hebben componenten geïdentificeerd die bijdragen tot een langere levensduur. Deze zijn mogelijk ook actief in de mens.

2. Genetisch onderzoek bij mensen. Een manier is het verzamelen van informatie en monsters van mensen tijdens hun leven. Deze studies zijn erg kostbaar en tijdrovend.

Recentelijk heeft Google interesse getoond om mee te doen aan de War on aging met hun nieuwe bedrijf Google Calico. Google heeft een enorme pot geld, toegang tot de grootste databases ter wereld, een enorme capaciteit tot het verzamelen en analyseren van data en heeft als CEO de voormalig directeur van een succesvol biotechnologiebedrijf. Welke richting Calico opgaat is nog niet bekend, maar het hopen is op een originele aanpak om ouderdom te begrijpen.