Ontwerpend innoveren in de gezondheidzorg

In mijn vakgebied, het ontwerpen van producten en diensten voor de gezondheidszorg, staat het verkennen van een nieuwe nog niet bestaande wereld door middel van het uittesten van innovatieve ideeën centraal. Onze missie is, met hier en daar een kleine aanpassing, vergelijkbaar met die van het Starship Enterprise:

 

to design new worlds, to seek out new qualities of life for future civilizations,

to boldly create a world where no one has gone before...’

 

Na decennia van technologisch gedreven innovaties, niet alleen in de gezondheidszorg maar ook in andere takken van industrie, is het woord nu ook aan de onconventionele verbeelding, aan de out-of-the-box ideeën, aan de andersdenkenden. 

 

Het proces is vergelijkbaar met de werkbijen van een bijenkolonie die massaal een gebied afstropen op zoek naar nectar en stuifmeel. Er zijn altijd enkele bijen die de massa niet volgen en hun eigen pad zoeken los van de mainstream. Lange tijd worden zij genegeerd door de andere bijen en, mochten bijen in woorden kunnen denken, dan werden ze waarschijnlijk ook geringgeschat om zulk een nutteloos gedrag. 

Totdat al het voedsel in een gebied is verzameld en de zwerm op zoek moet naar een nieuwe locatie, pas dan wordt het nut van de ‘nutteloosheid’ duidelijk en prijst de groep zich gelukkig met zulke buitenstaanders die hen leiden naar nog onontdekte velden.

 

Industrieel ontwerpers zijn die buitenstaanders, met hun onconventionele methodieken, hun kennis en voldoende begrip van ontwikkelingen in vele verschillende technische disciplines, maar ook met hun wetenschap van ergonomie en menselijk gedrag, van nieuwe materialen en productiemethoden, van verpakkingen en marketing. Zij zijn bij uitstek geschikt om een nieuwe wereld te ontwerpen met gematerialiseerde nieuwe ideeën.

 

Inmiddels heeft dat bij ons de afgelopen jaren geleid tot ruim 500 producten voor de gezondheidszorg. Soms losten ze een probleem op voor een patiënt of een zorgverlener, in andere gevallen werd er een specialisme mee geholpen.

En vanzelfsprekend zijn niet alle ideeën even levensvatbaar en zijn sommige ideeën hun tijd misschien te ver vooruit, maar er zitten ook pareltjes bij die hebben geleid tot nieuwe bedrijvigheid en die de gezondheidszorg blijvend hebben veranderd. 

 

In 2013 was er een marktintroductie van zo’n pareltje van één van onze alumni, namelijk een in alle opzichte mensvriendelijke couveuse, de Babybloom. Anders dan bij de klassieke couveuse is het vertrekpunt van het ontwerp de baby in plaats van de technologie. Dit uitgangspunt leidde tot een revolutionair ontwerp.

 

Nu dat eenmaal is gelukt voor een product dat al 100 jaar onveranderd is gebleven, ligt er ineens een nog onontgonnen veld helemaal open. Als ik een bij was zou ik denken: Wie durft?