One stop shop duurzame woningrenovatie

Het energieverbruik van bestaande woningen omlaag brengen, het staat hoog op de politieke agenda. De laatste jaren zijn woningcorporaties dan ook op grote schaal bezig huurwoningen bij renovaties te verduurzamen. Dat is mooi, maar er zijn natuurlijk ook veel woningen in particulier bezit. Woningeigenaren willen best graag hun energieverbruik omlaag brengen door duurzaam te renoveren, maar ze zien vaak op tegen alle rompslomp. Er zijn talloze technische mogelijkheden en het werkveld is ondoorzichtig. Hoe het financiële plaatje eruitziet, is een nog lastiger verhaal, want elk huis en elk huishouden is weer anders. Dat maakt duurzame renovatie voor particulieren ook relatief duur, een standaardoplossing ontbreekt.

Om de particuliere huiseigenaar in beweging te krijgen, is meer nodig dan een paar subsidieregelingen. Het is de hoogste tijd voor een standaardconcept voor woningen in particulier bezit, maar dan wel een standaardconcept waarmee je maatwerk kunt leveren en dat ook financieel aantrekkelijk is. Zo ontstond het idee voor een one stop shop voor particuliere duurzame woningrenovatie, in een samenwerking tussen enkele bouwbedrijven, onderzoekers van het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad en studenten van het afstudeeratelier over duurzame woningrenovatie van de Hogeschool Utrecht. 

Bij de one-stop-shop kan de woningeigenaar alles rond de renovatie regelen aan één loket. Van planning, begroting, uitvoering en financiën tot en met prestatiegaranties. Een industrieel renovatieconcept op maat dus. Het one stop shop-concept is energieneutraal (de woning produceert net zoveel energie als hij verbruikt) en kostenneutraal (de eigenaar bespaart net zoveel op energie als de verduurzaming kost). Zo sla je meerdere vliegen in één klap: het wordt voor particuliere huizenbezitters simpeler om hun weg te vinden, het wordt betaalbaar (sterker nog: het kost ze uiteindelijk netto niets extra) en je maakt ook nog eens grotere duurzaamheidstappen. In plaats van bijvoorbeeld 15% of 30% vermindering van het totale energiegebruik, wat gangbaar is bij het verduurzamen naar een label B-woning, kom je uit op een energiereductie van wel 75% of meer.

Studenten van het afstudeeratelier One stop shop werken dit idee concreet uit. Diverse prototypes worden momenteel geschikt gemaakt voor toepassing op grote schaal, waardoor het aantrekkelijk is voor bedrijven om erin te investeren. De studenten van het afstudeeratelier komen zo samen met bedrijven tot een belangwekkende marktinnovatie. Het uitgewerkte concept voorziet in een behoefte, die niet zelfstandig vanuit de markt werd ontwikkeld. Juist studenten zijn in staat out of the box te denken, vanuit hun positie buiten het werkveld en doordat ze uit verschillende studierichtingen afkomstig zijn en dus interdisciplinair werken. Ze betrekken bijvoorbeeld naast technische aspecten ook de communicatieve kanten erbij: hoe bereik je particuliere eigenaren en hoe haal je ze vervolgens over om zo’n duurzame renovatie te laten uitvoeren? Dit is een veelbelovend idee dat hopelijk op grote schaal zal worden toegepast, waardoor woningverduurzaming in Nederland in een hogere versnelling komt.