Internetwiskunde

Hoe alles op Internet met elkaar "praat" is grotendeels afgesproken in technische internetstandaarden. Een internetstandaard begint met een idee voor een gewenste verandering of uitbreiding van een functionaliteit. Dat idee wordt in de Engelse taal uitgeschreven in een Request for Comments-document en door experts onderling besproken en bijgeschaafd. Indien het idee volwassenheid bereikt, kan het de status van internetstandaard bereiken. Softwaremakers implementeren die en vervolgens raakt de standaard in gebruik. Op deze manier is, ruwweg, het internet steeds een stukje verder uitgebouwd tot wat het nu is.
 
Gaandeweg zijn er problemen geweest. Nu eens waren die gerelateerd aan onvoorziene situaties of nieuwe vondsten van slimme hackers, dan weer aan verschillen in interpretatie van een internetstandaard (de natuurlijke taal, zoals het Engels, bevat nu eenmaal dubbelzinnigheden). Een deel van de problemen is opgelost door nieuwe standaarden te bedenken of door ad hoc aanpassingen af te spreken.
 
Maar veel problemen blijven in essentie onopgelost. Door al het lapwerk bezwijkt het internet door al die complexiteit en "legacy". Het is niet bestand tegen de toekomst. Het vasthouden aan het bestaande en de zelf opgelegde eis om te zorgen dat het nieuwe goed overweg kan met het oude, heeft geleid tot verstarring die fundamentele verbetering in de weg staat.
 
Op 31 mei 2013 werd het tienjarige bestaan van de UvA-masteropleiding System & Network Engineering gevierd. Dr. Karst Koymans - logicus, ervaren systeembeheerder en opleidingsdirecteur - presenteerde daar het idee van de "internetwiskunde". Het internet moet met de kennis en ervaring die we in de afgelopen 30 jaar hebben opgedaan opnieuw worden uitgevonden en dan zoveel mogelijk worden gegrond in de ondubbelzinnigheid en strengheid van de wiskunde. Met wiskunde kunnen bewijzen worden geleverd voor de juiste werking van een systeem. Daarmee kunnen veiligheid, privacy en robuustheid worden versterkt. Wiskunde is nodig ter ondersteuning van het internet (cryptografie, protocollen, datastructuren, modellen) en bij de analyse van gedrag van het internet (topologie, grafentheorie, statistiek). Gezien de staat van cyberspace is internetwiskunde een uitstekend idee.