Hoe leef ik energieneutraal?

De ontwikkelingen rondom het opwekken van energie en energieverbruik volgen elkaar in razend tempo op. Woningen worden energiezuiniger en beter geïsoleerd. Ondertussen kunnen bewoners in plaats van fossiele brandstoffen ook hun eigen energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, bijvoorbeeld met zonnecellen op het dak of door gebruik te maken van een warmtepomp. Op die manier komt CO2-neutraal leven steeds dichterbij. Maar energie opslaan voor later gebruik is nog niet zo eenvoudig. Het is dus zaak de energie te benutten op het moment dat die beschikbaar is en te minderen in energieverbruik als er even niets te vergeven valt. 

Juist daarin valt nog veel te verbeteren, want veel mensen weten simpelweg niet wanneer welke energie er is en of je de energie die je nodig hebt wel op de juiste momenten verbruikt. Daar komt bij dat een groot deel van onze energieconsumptie terug te voeren is op gewoontes en niet op de hoeveelheid die we daadwerkelijk nodig hebben om ons huis te verwarmen, het licht aan te doen en de was te draaien. Sterker nog, mensen die in de best geïsoleerde huizen wonen, blijken slordiger met energie om te gaan dan mensen in tochtige woningen, die sneller een trui aantrekken als het kouder wordt.

Zowel in gewoontes als in inzicht valt er dus nog veel winst te behalen. Hierbij helpt het E-quarium,  een virtueel aquarium op een tablet dat reageert op je energieverbruik. Achter de schermen zijn alle energiesystemen in huis aangesloten op het E-quarium waardoor de bewoners aan de vis en het water zien of ze goed bezig zijn. Net als in een echt ecologisch systeem verandert het E-quarium, afhankelijk van het gebruik, in helderheid, waterniveau en hoeveelheid flora. Als je zonnecellen op je dak hebt en besluit de was te doen als de zon schijnt, zwemt de vis enthousiast door het heldere water. De vis geeft je inzicht in wat je verbruikt en doet met tekstballonnen suggesties hoe het nog efficiënter kan. Bovendien geeft het visje mensen het gevoel dat ze op de juiste weg zijn. Dit inzicht en het extra steuntje in de rug helpen om daadwerkelijk CO2-neutraal te kunnen leven. In de overgang van traditionele energieleveranciers naar woningcorporaties en energiediensten draagt het E-quarium bovendien bij door afspraken te monitoren en feedback te geven over energieconsumptie en -productie. Dit is een geweldige uitvinding van de Industrial Design-onderzoekers David Keyson en student Robert Stuursma. Meer informatie: http://www.e-quarium.nl , vanaf eind 2013.