Een digitale uitleenbibliotheek

In de late zomer van 2013 woedde er op de opiniepagina’s van het dagblad Trouw een  discussie over het illegale downloaden van e-books. De toestand is alarmerend, zo blijkt. Naar analogie van de ingestorte CD-verkoop wordt gevreesd voor het voortbestaan van de boekenbranche, en dat niet alleen vanwege de befaamde ‘ontlezing’. Reguliere e-books zijn onvoldoende beschermd tegen illegaal kopiëren, en dus kunnen hackers en bootleggers ongestoord hun gang gaan. Daarnaast komt er steeds meer een praktijk in zwang waarbij iedereen die over een scanner beschikt gedrukte boeken kan digitaliseren om ze vervolgens op het internet te dumpen.

            Het beste idee dat uit deze discussie voortkwam, trof ik aan in het redactionele commentaar van Trouw d.d. 17 augustus. Men meldde daar dat Nederlandse en Vlaamse uitgevers werken aan een soort Spotify voor boeken. Lezers zouden via die service voor een vast bedrag per maand boeken kunnen downloaden. En dat niet permanent maar tijdelijk, zo voeg ik er zelf aan toe. Een digitale uitleenbibliotheek dus, omgeven met strikte gebruikersvoorwaarden. Plus een redelijke financiële afdracht aan de auteurs natuurlijk.