De daktuin: een groene oase op het dak van een parkeergarage

Jongeren en idealisme, voor velen is het een aflopende zaak. De jeugd gaat de straat niet meer op om te demonstreren. Maar is dat echt zo? In mijn omgeving van de Universiteit Utrecht zie ik een andere interessante ontwikkeling. Studenten bemoeien zich niet zo zeer met vage abstracte politiek, maar storten zich in projecten om daarmee iets moois te bereiken. Een prachtig voorbeeld maakte ik in juni mee met een duurzame daktuin bovenop een parkeergarage in het universitaire centrum De Uithof.  Een groep studenten creëerden in het wat saaie Utrecht Science Park een plek waar mensen elkaar konden ontmoeten en inspireren. 

Helemaal nieuw was het idee van de daktuin niet. Eerder kende Arnhem al een roof garden. De Utrechtse studenten pikten het idee op en gaven er een eigen draai aan. Een maand zouden ze op het dak van een grauwe parkeergarage een duurzame oase bouwen: groen, creatief, zinvol en vermakelijk. 

De Daktuin Utrecht was een vervreemde omgeving met een bodem van afgedankt kunstgras, stellages van pallets, overal versleten banken om te chillen, kweekbakken met plantjes en kruiden uit een biologische moestuin en een tent die diende als bar en waar je biologische drankjes kon krijgen. Geestelijk voer was er in de vorm van lezingen en workshops.

Het initiatief is een voorbeeld van sociaal ondernemen. Bij deze vorm van ondernemen is het maatschappelijke doel belangrijker dan het maken van winst. Maar je probeert wel inkomsten te genereren. Zo had de daktuin, naast een aantal sponsoren, een crowdfunding-project waarbij je bijvoorbeeld voor 10 euro ambassadeur van de daktuin kon worden. Daarnaast kon je er tegen een vergoeding een borrel of activiteit organiseren. 

Sociaal ondernemen is een trend. In Utrecht zijn daar tal van clubs mee bezig. De Utrecht Development Board helpt studenten om hun idee te realiseren, bij de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap zijn er cursussen in sociaal ondernemen en is er een heus Social Enterprise-lab waar sociale ondernemers met elkaar kunnen sparren. Het initiatief van de daktuin kwam voort uit Soon,  een studentenorganisatie die medestudenten coacht bij het ontwikkelen van een eigen idee. 

De kracht van het idee schuilt veelal in het flexibele en creatieve. Ook bij de Daktuin Utrecht. De studenten stortten zich, gedreven door een visie, intensief op een gezamenlijk project. Ze zorgden dat de kosten werden gedekt, maar hielden er praktisch niets aan over. Behalve dan de voldoening dat ze iets moois gerealiseerd hebben op zoiets lelijks als het dak van een parkeergarage. Een leefbare plek waar gediscussieerd kon worden over de toekomst. En dat gaf deze studenten energie.